Wi-Wa שואפת להעלאת מודעות עובדים לעתיד בר קיימא

סטטוס הפרויקט

מוזמנים לפנות אלינו למידע נוסף: [email protected]

 

האתגר

לעתים קרובות חברות נאבקות ליישם ביעילות שיטות קיימא ולעמוד בציפיות של מחזיקי העניין, מה שמערער את התחרותיות בשוק

הפתרון

הפתרון שלנו עוזר לעסקים להשיג שיפורים מדידים בביצועי ESG, תחרותיות והתעניינות משקיעים על ידי הנעת עובדים לשפר את גורמי הכלכלה המעגלית

1 2 3 4

אימפקט

שיפור ביצועי ESG ותחרותיות
הגברת מעורבות העובדים בפרקטיקות ברות קיימא
שיפור מותג החברה והתקדמות ניתנת למדידה בעזרת כלכלה מעגלית
טביעת רגל סביבתית מופחתת, יעילות מוגברת וחיסכון

הצוות

יאיר דגן
פיתוח טכנולוגי
אלכסנדרה לוינסקי
ניהול מוצר
מירי מזרחי
עיצוב UX.UI
עזר פרחי
מנטור מלווה