ממשק המסייע לעמותות בתהליך קבלת תקציבים המגיעים להן ממשרדים ממשלתיים לצורך פעילותן

סטטוס הפרויקט

מוזמנים לפנות אלינו למידע נוסף: [email protected]

 

האתגר

כדי לקבל תקציב ממשרדים ממשלתיים נדרשות עמותות להציג דו"חות כספיים אודות ההכנסות וההוצאות שלהן. הדו"חות צריכים להיות מדוייקים ולעמוד בתנאים מאוד קשיחים, שאינם תמיד ידועים וברורים לעמותות עד הסוף.

בפועל, לעמותות רבות חסר ידע לגבי הדו"חות הנ"ל, דבר שגורם לכך שמועד קבלת התקציב שלהן נדחה, עד להשלמת הדו"ח כראוי, או במצב הגרוע יותר, התקציב מבוטל. יתרה מזו, גילינו כי רוב משרדי הממשלה כלל אינם טורחים להתריע על בעיה כלשהיא ומשכך כאמור התקציב אינו מתקבל. 

הפתרון

ממשק פשוט וידידותי אשר יודע לחשב את ארבעת התנאים המרכזיים ביותר להצלחת הדו"ח, אליו יכולים הנוגעים בדבר להזין את הנתונים שחישבו מראש לצורך הכנת הדו"ח ולקבל פידבק באופן מידי. במידה ומקבלים שגיאה מקבלים גם פירוט איפה יכולה להיות השגיאה ומה יש לבדוק. פתרון זה חוסך סבב של דחיות והגשות חוזרות של הדו"חות ומגלה את הטעויות מבעוד מועד. 

1 2 3 4

אימפקט

תקציבים שיתקבלו בזכות גילוי טעות של המערכת הנ"ל ומניעתה, יעמדו לזכות העמותה ופעילותה החברתית. הסכום בפועל שמקבלות עמותות בשנה הוא כמעט 3 מיליארד ש"ח, כך שמדובר על סכום משמעותי.
המערכת תחסוך לעוסקים בהכנת הדו"ח זמן עבודה אותו יוכלו להשקיע בעשייה חברתית. לפי הערכת הסקר שקיימנו, מדובר על כ25% מזמן ההכנה של הדו"חות.

הצוות

יעל מדמון
פיתוח טכנולוגי
יובל רגב
עיצוב UX/UI
עומר חיות
שיווק אימפקט
אבי ליאור
מנטור מלווה
מנהל מוצר
יובל אלפרט
יזם חברתי