THE MAX IMPACT FACTORY

פרויקטים מוטמעים בעמותות

COLLABORATIVE

IMPACT HUB

1 איסוף ומיפוי צרכים חברתיים

2 אפיון ופיתוח פתרונות חברתיים-טכנולוגים

3 הטמעות בעמותות ומדידת האימפקט

4 הרחבת הפתרונות למיזמי אימפקט

מקס אימפקט ישראל, חברה לתועלת הציבור, פועלת זו השנה ה-7 בתחום היזמות החברתית-טכנולוגית בישראל. 


בשנים האחרונות מפעילה את מודל הפעולה  collaborative impact hub  – מרחב חדשנות לפיתוח יוזמות אימפקט-טכנולוגיות ויצירת כלכלת-אימפקט בחינוך ובחברה בישראל.  

 

 

איסוף ומיפוי צרכים חברתיים

יוזמות טכנולוגיות למגזר השלישי

בכל שנה MAX IMPACT ישראל ממפה אתגרים חברתיים יחד עם ארגוני המגזר השלישי. אנו מחפשים שותפים חברתיים בעלי תשוקת עשייה ואתגרים שניתן לתת להם מענה מותאם עבורם באמצעים טכנולוגיים, בעלי פוטנציאל אימפקט רחב - השפעה חברתית ושורת רווח כלכלית.

אפיון ופיתוח פתרונות חברתיים-טכנולוגים

תכנית הכשרה מעשית ביזמות אימפקט

לכל אתגר חברתי מצוות צוות רב תחומי לפיתוח אב טיפוס טכנולוגי חברתי - הצוותים מורכבים ממספר חברי צוות בהתלמדות מעשית: פיתוח טכנולוגי, ניהול מוצר, עיצוב UX.UI. כל אלו מלווים על ידי מנטורים מקצועיים מתעשיית ההייטק, יחד עם נציג.ת ארגון חברתי - שותף חברתי. הצוותים פועלים על פי סילבוס מובנה.

הטמעות בעמותות ומדידת האימפקט

אנו מסייעים לעמותות שעברו את תכנית ההכשרה המעשית, ומעוניינות בכך, להמשיך ולפתח את הפתרונות שיוצרו עד למימוש ויישום MVP, הטמעה בעמותה ובחינת שימושיות. המשך הפיתוח מתבצע באמצעות פרסום קולות קוראים לגיוס מנהל פרויקט (צ'מפיון) מתנדב מתעשיית ההייטק וגן לגיוס מתנדבים מקצועיים לפיתוח טכנולוגי.

הרחבת הפתרונות למיזמי אימפקט

אנו מאמינים שמוצר חברתי שעבר הטמעה מוצלחת בעמותה ונותן מענה טוב לקהל המשתמשים שלה יכול להתרחב ולתת מענה לעמותות ולמשתמשים נוספים בארץ ובעולם. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו למידע נוסף על מיזמי האימפקט שפותחו אצלנו והוטמעו בעמותות - יחד נקדם כלכלת אימפקט!

מספרים עלינו

השותפים שלנו לדרך